Izdelava internetnih strani

An icon from icon theme Crystal Clear.
Image via Wikipedia

Izdelava internetnih strani je precej zapletena in kompleksna stvar, če se je lotijo neizkušeni. Predvsem je pomembno, da pred samo izdelavo internetne strani posrbimo za to, da imamo pripravljeno idejno zasnovo strani. Tako bo izdelava internetnih strani ves čas podrejena strategiji in namenom, zaradi česar smo se odločili spletno stran izdelati.